بازگشت

چه کالاهایی از طریق باربری ارسال می شوند؟

چه کالاهایی از طریق باربری ارسال می شوند؟

باربری به دلیل قیمتی کمتر از پست و اتوبوس بیشتر مورد اطمینان و درخواست مشتریان میباشد.
سفارشات باربری معمولا ۱ یا ۲ روز پس از ارسال از طرف ما به مقصد مورد نظر رسیده و با شما تماس گرفته میشود برای تحویل بار.