بازگشت

چه اطلاعاتی در زمان ثبت سفارش از من میخواهید؟

چه اطلاعاتی در زمان ثبت سفارش از من میخواهید؟

مشتری محترم و گرامی ۲۰۲۰کالا

شما پس از ثبت سفارش باید اطلاعات دریافت خود را به طور صحیح برای ما بفرستید و در فرم مربوطه تایپ نمایید.
این اطلاعات شامل :

  1. شماره تلفن جهت تماس در صورت بروز مشکل یا نیاز به راهنمایی شما.
  2. آدرس جهت ارسال بار و سفارش ما.
  3. نام و نام خانوادگی جهت ارایه صحیح بار به شما توسط مامور تحویل.
  4. در قسمت توضیحات میتوانید درخواست خاص خود را مطرح نمایید در مورد سفارش.