بازگشت

مبلغ مرجوعی چه زمانی به حساب من واریز میشود؟

مبلغ مرجوعی چه زمانی به حساب من واریز میشود؟

مشتری محترم ۲۰۲۰کالا با تشکر از خرید شما

شما باید پس از خواندن شرایط مرجوعی و اگر شرایط قید شده در ضمانت محصول را داشتید در صفحه ۲۰۲۰کالا درخواست مرجوعی را ثبت نمایید تا همکاران ما با شما تماس بگیرند.
پس از دریافت مرجوعی و در صورت تایید کارشناسان مانهایتا پس از ۱ روز:
مبلغ واریزی شما برای سفارش
به همراه مبلغ پرداختی کالا برای دریافت و فرستادن مرجوعی(طبق فاکتور رسمی شرکتهای حمل و نقل)
مبلغ به کارت بانکی معرفی شده از سمت شما ( فقط کارت به نام ثبت کننده سفارش) واریز میگردد.