بازگشت

شرایط مرجوع کردن پوستر و آسمان مجازی و پرده چیست؟

شرایط مرجوع کردن پوستر و آسمان مجازی و پرده چیست؟

مشتری محترم سپاس از همراهی شما با ۲۰۲۰کالا

شما میتوانید محصولات تولید شده بر اساس سفارش شخصی خودتان را در شرایط خاصی مرجوع نمایید:

در صورت تغییر در عکس و طرح سفارشی شما
در صورت تفاوت با اندازه سفارشی شما
در صورت ایراد چاپ تفاوت رنگ بالای ۲۰ درصد با سفارش شما

*توجه*
کالای سفارشی شما فقط قبل از نصب و در صورت سلامت کامل و عدم تطابق با سفارش شما مرجوع میگردد