بازگشت

اطلاعات ثبت شده من برای چه کاری استفاده میشود؟

اطلاعات ثبت شده من برای چه کاری استفاده میشود؟

کاربر گرامی و مشتری محترم ۲۰۲۰کالا

اطلاعاتی که ما از شما دریافت میکنیم شامل:
تلفن همراه
نام و نام خانوادگی
محل سکونت با آدرس دقیق

تنها به دلیل ارسال آسان محصول خریداری شده توسط ما در خرید فعلی و خریدهای آینده میباشد.
در ضمن ما بر روی تلفن همراه شما با استفاده از پیامک اطلاعات محصول جدید و یا کالای تخفیف خورده را ارسال مینماییم.
تغییرات در سایت یا محصولات و همچنین اخبار جدید ۲۰۲۰کالا