بازگشت

ارسال سفارش به کدام شهرها دارید؟

ارسال سفارش به کدام شهرها دارید؟

مشتری محترم ۲۰۲۰کالا

فروشگاه اینترنتی ۲۰۲۰کالا برای استفاده عموم مردم ایران پایه ریزی شده.
از این رو ما برای ارسال به دورترین نقاط کشور نیز هیچگونه مشکلی نداریم.
اکثر سفارشات را بوسیله باربری ارسال مینماییم آن هم به دلیل هزینه کمتر برای مشتری.
البته سفارشات را میتوانیم با تیپاکس هم ارسال کنیم که کمی گرانتر از باربری میباشد.