بازگشت

آیا پس از پرداخت فاکتور رسمی به من میدهید؟

آیا پس از پرداخت فاکتور رسمی به من میدهید؟

با سپاس از همراهی شما با فروشگاه اینترنتی ۲۰۲۰کالا
پس از پرداخت فاکتور برای شما در سایت نمایش داده میشود که میتوانید آن را پرینت نمایید.

همچنین در هنگاه تحویل بار شما فامتور با مهر و سربرگ فروشگاه اینترنتی ۲۰۲۰کالا دریافت مینمایید.