بازگشت

آغاز همکاری با ۲۰۲۰کالا چگونه است؟

آغاز همکاری با ۲۰۲۰کالا چگونه است؟

شما برای شروع همکاری با مجموعه بزرگ ۲۰۲۰کالا باید در ابتدا با مدیریت به شماره تماس: ۰۲۱٫۷۷۹۷۶۶۲۴ تماس گرفته و مشخصات فروشگاه یا واحد تولید خود را برای ما ارسال نمایید.
پس از بررسی توسط کارشناسان مدارک شما ارزیابی میشود تا از لحاظ قانونی استعلام گرفته شود.

اعتبار سنجی شما چند روز زمان میبرد و بعد از ان با شما تماس میگیریم.
شما در دفتر ما حضور یافته و یا به صورت اینترنتی قرارداد را مطالعه و با امضا ان شروع همکاری را رقم میزنید.