قوانین مرجوع در 2020کالا

با توجه به اینکه محصولات تولیدی و با سفارش شما شروع به تولید میشود مرجوعی کالا فقط به دلایل زیر قابل پیگیری میباشد.

بعد از نصب به هیچ عنوان مرجوعی پذیرفته نمیشود

1- در صورت تفاوت تصویر با محصولی که شما سفارش داده باشید.
2-در صورتی که ابعاد تصویر چاپ شده با محصول دریافتی شما متفاوت باشد.
3-در صورتی که رنگ محصول دریافتی بیش از 20 درصد با سفارش شما تفاوت داشته باشد.

*توجه*
شریط بالا فقط در صورتی که محصول بدون پارگی و یا چسب زدن و نصب نشده باشد قابل اجراست…